46 TRI AVENUE HEDI NOUIRA APT N 2 2EME ETAGE TUNIS TUNIS
71 24 06 54
Gérant
: ATEF KAOUANE