Tataouine, Gouvernorat de Tataouine, Tunisie
75 86 21 50
Gérant
: DHAOUIA BOUHARBA