69,AV MOHAMED BADRA HOUMET SOUK DJERBA
75 62 19 46
Gérant
: AIDA DRIDI